11/20/2011 5pm- “Gospel Jazz Explosion” tour hits Houston